L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú obre anualment una convocatòria de subvencions amb l’objectiu d’impulsar el teixit associatiu de la ciutat. Hi poden accedir aquelles entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

Les subvencions s’han d’entendre com una ajuda puntual que l’Ajuntament atorga com a incentiu per a les noves associacions i/o projectes i les noves línies d’actuació o projectes de les entitats ja existents. El concepte subvencionat serà sempre l’execució d’un projecte o la realització d’una activitat, concret i públic, en cap cas se subvencionaran activitats generalitstes i privades de les entitats o associacions.

Podeu consultar tota la informació relativa a les subvencions a www.vilanova.cat