L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú obre anualment una convocatòria de subvencions amb l’objectiu d’impulsar el teixit associatiu de la ciutat. Hi poden accedir aquelles entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

Les subvencions s’han d’entendre com una ajuda puntual que l’Ajuntament atorga com a incentiu per a les noves associacions i/o projectes i les noves línies d’actuació o projectes de les entitats ja existents. El concepte subvencionat serà sempre l’execució d’un projecte o la realització d’una activitat, concret i públic, en cap cas se subvencionaran activitats generalitstes i privades de les entitats o associacions. Així doncs, aquestes subvencions tenen per objecte el foment de les activitats que realitzen les entitats i associacions del municipi.

Les subvencions hauran de fomentar projectes que s’emmarquin en els següents àmbits:

 • Àmbit d’Associacions de Veïns i Veïnes
 • Àmbit de Convivència i Equitat
 • Àmbit de Cultura
 • Àmbit d’Educació
 • Àmbit d’Esports o
 • Àmbit de Gent Gran
 • Àmbit d’Infància i Adolescència
 • Àmbit de Joventut
 • Àmbit de Medi Ambient
 • Àmbit de Promoció Econòmica i Projecció Exterior
 • Àmbit de Salut o Àmbit de Serveis Socials
 • Àmbit de Cooperació al Desenvolupament

Accediu al tràmit de sol·licitud de subvencions

Accediu al tràmit de justificació de subvencions