Amb l’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) comença a aplicar-se el 25 de maig de 2018, aquest reglament s’aplica a responsables o encarregats de tractament de dades establerts a la Unió Europea, i s’amplia a responsables i encarregats no establerts en la UE sempre que realitzin tractaments derivats d’una oferta de bens o serveis destinats a ciutadans de la Unió o com a conseqüència d’un monitoratge i seguiment del seu comportament.

Aquesta ampliació de l’àmbit d’aplicació afecta a organitzacions, associacions, fundacions i entitats.

En data de juliol de 2018, dies 10  i 12 de juliol s’ha realitzat al Centre Cívic de Sant Joan un taller formatiu a les entitats del municipi per tal de tenir present les principals modificacions i accions que han de realitzar a la seva entitat per tal de complir amb la normativa establerta.

Dossier reglamentació europea