Voluntariat per la llengua – Consorci per a la Normalització Lingüística- Servei Local de Català

És un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa.

 

Club Social Garraf – GRUP ATRA

El Club Social Garraf és un servei sòcio-comunitari dirigit a persones majors d’edat amb diagnòstic de trastorn mental. Pretén fomentar les relacions socials, potenciar l’autonomia i promoure la participació a l’entorn comunitari, a través d’una programació dinàmica i variada d’activitats: artístiques, esportives, d’estimulació cognitiva, culturals i de participació en la comunitat.

 

Actua – GRUP ATRA

L’“Actua” és un programa comunitari, integrador i d’atenció centrada en la persona. Ofereix suport a la vida autònoma a persones amb problemàtica derivada del trastorn mental, i que presenten dificultats per realitzar les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a l’entorn comunitari. És un programa innovador, que incorpora la participació d’un voluntariat inclusiu, format per persones amb i sense diagnòstic de trastorn mental.

 

Actua Dona – Grup ATRA

L’“Actua Dona” és un programa comunitari, integrador i d’atenció centrada en la persona. Ofereix acompanyament a dones amb problemàtica derivada del trastorn mental, que pateixen o poden haver patit violències masclistes, potenciant el seu procés de recuperació i millorant la seva inserció comunitària i la seva inclusió social. Fomenta l’autonomia i l’empoderament de les dones amb trastorn mental, i compta amb un voluntariat inclusiu, format per dones amb i sense diagnòstic de trastorn mental.

 

Actua Jove – Grup ATRA

L’“Actua Jove” és un programa comunitari, integrador i d’atenció centrada en la persona, que vetlla per l’empoderament i la plena integració social del col·lectiu de joves i adolescents que conviuen amb una problemàtica associada al trastorn mental. A través d’un voluntariat inclusiu –format per joves amb i sense diagnòstic de trastorn mental– potencia la participació activa de les persones joves, perquè d’elles depèn el present i el futur.

 

Acompanyament a la gent gran – AMICS DE LA GENT GRAN

Visita al domicili d’una persona gran per una persona voluntària dues hores cada setmana.

Visita a la seva residència d’una persona voluntària dues hores cada setmana.

Vacances amigues, estades a diferents indrets per trencar la rutina i establir nous vincles d’amistat.

 

Ensenyament solidari – CÀRITAS

Espai d’acollida i formació per a dones. L’objectiu és treballar la seva socialització i coneixement de l’entorn, l’alfabetització, coneixement de la llengua castellana i catalana, i en la mesura del possible, d’altres aprenentatges que facilitin el seu dia a dia a la nostra ciutat.

 

Reforç educatiu – CÀRITAS

S’atenen alumnes de les escoles de primària de la ciutat. A proposta dels propis centres, s’ofereix als infants un espai on poden rebre d’una forma gairebé personalitzada, suport en les tasques de l’escola.

 

Mensa del Cor – CÀRITAS

Proporciona ajuda econòmica o amb aliments, per possibilitat que els nens de 2 a 12 anys de famílies de Vilanova i la Geltrú amb vulnerabilitat econòmica, puguin quedar-se a dinar al menjador escolar del centre on estudien. Venta de llibres a la Rambla.

 

Habitatge social – CÀRITAS

Gestiona un habitatge compartit per homes que inicien processos de reinserció social.

 

L’Economat de Vng – CÀRITAS

Servei de lliurament d’aliments i altres productes a través del sistema de punts, per a persones i famílies amb problemàtiques socioeconòmiques.

 

 Hort Social – CÀRITAS

Inclou dos espais de treball. Un personal/familiar per autoconsum i un altre de comunitari per aportar producte a l’Economat de Vng.

 

CAIF (Centre d’Acollida i Formació) – CÀRITAS

Acompanyem a les persones en la millora de les seves competències i formació per facilitar processos de desenvolupament sociolaboral.

 

Targetes d’alimentació infantil – CREU ROJA

Amb l’entrega d’una targeta precarregada, es garanteix que les famílies en situació de vulnerabilitat puguin comprar aliments frescos, saludables i variats per als seus fills i filles de forma normalitzada.

 

Atenció urgent a las necessitats bàsiques – CREU ROJA

Amb aquest projecte es pretén recolzar a persones i unitats de convivència en la cobertura de les seves necessitats bàsiques d’alimentació i intoleràncies alimentàries, higiene personal i de la llar, de vestit, d’adquisició de productes sanitaris o medicaments, i a que puguin fer front a algunes de les despeses derivades de la vivenda (rebuts de la llum, aigua, gas, etc.), si es veuen abocats per la incapacitat de pagament a situacions d’abandonament de la llar.

 

Retorn a l’escola – CREU ROJA

Permet fer front al pagament de les principals despeses d’escolarització: llibres de text, material escolar, quotes de l’AMPA, matrícula a infants en edat d’escolarització i que pertanyen a famílies en situació de vulnerabilitat.

 

Campanya de vestuari infantil d’hivern – CREU ROJA

Pretén garantir l’oportunitat d’accés bàsic a l’adquisició de vestuari i calçat infantil d’hivern als infants de 0 a 16 anys i alleugerir les càrregues econòmiques de les famílies a contribuir a garantir la percepció entre igual dels escolars.

 

(ATENPRO) Atenció i protecció a víctimes de violència de gènere – CREU ROJA

Servei de teleassistència mòbil per a dones en situació de violència de gènere que permet, només prement un botó, posar-se en contacte amb el Centre de Coordinació de la Creu Roja en cas d’emergència o necessitat.

 

Activitats a persones amb dificultats de memòria – CREU ROJA

En l’àmbit preventiu, aquest projecte s’adreça a persones que volen reforçar i conèixer millor els factors que potencien la memòria en l’envelliment, així com activitats dirigides a persones grans que tenen deteriorament cognitiu lleu o moderat, ajudant-les a mantenir les funcions cognitives.

 

Envelliment actiu – CREU ROJA

Activitats perquè les persones grans es mantinguin actives, facin exercici físic i es relacionin amb el seu entorn social, evitant la soledat i l’aïllament (amb sortides lúdiques, tallers, xerrades, etc.)

 

 Enreda’t – CREU ROJA

Amb l’objectiu de reduir l’aïllament es treballa la creació d’una xarxa social entre persones grans que estan en els seus domicilis, mitjançant un punt de trobada virtual a través de videoconferències, que es realitzen amb una tableta de fàcil ús.

 

Inclusió de nens i nenes en risc d’exclusió social – CREU ROJA

Acompanyament socioeducatiu als infants de 6 a 14 anys, berenars i intervenció amb famílies, facilitant el desenvolupament social en el seu entorn més proper.

 

Èxit Escolar – CREU ROJA

L’increment de l’èxit escolar, a través d’activitats d’acompanyament educatiu (suport escolar d’Infants i joves, activitats de lleure, educació en valors, etc.), de promoció de la salut (berenars, treball d’hàbits i habilitats) i de la intervenció amb les famílies i l’entorn.

 

La Joguina educativa – CREU ROJA

L’objectiu principal del projecte és fomentar el valor pedagògic i la importància educativa de la joguina, entenent-la com un element vehicular per treballar la tolerància, el respecte i la igualtat.

 

Programes d’ocupació – CREU ROJA

Acompanyem les persones amb dificultats d’accés i manteniment al mercat laboral, en el reconeixement i la potenciació de les seves competències personals i laborals per augmentar la seva ocupabilitat.

 

Prevenció i assistència – CREU ROJA

Actuacions d’organització i atenció sociosanitària per a la cobertura d’un acte o esdeveniment on poden existir riscos previsibles donat a una gran afluència de persones o a les característiques especials de l’esdeveniment, ja sigui aquàtic o terrestre (competicions esportives, concerts, festes, platges, etc.).

 

Intervenció en Emergències – CREU ROJA

A Catalunya comptem amb quatre grups organitzats per emergències, (ERIE, Equips de Resposta Immediata en Emergències). L’objectiu principal és augmentar la rapidesa i eficàcia en la resposta als accidents que puguin produir-se, activant la cadena assistencial en menys d’un minut.

 

Alfabetització d’adults – CREU ROJA

El projecte és una experiència d’alfabetització d’adults en català i/o castellà adreçada a persones nouvingudes i/o no alfabetitzats que volen aprendre l’idioma mentre aprenen a llegir i a escriure.

 

Reforçar i Estimular la Memòria i la Salut – Fundació Catalunya La Pedrera

El programa REMS ajuda a millorar la qualitat de vida de persones grans que comencen a tenir pèrdues de memòria, mitjançant tallers per dinamitzar activitats, ajudant-les a construir un món de records i regalar-ne de nous.

 

Acompanyament educatiu per Infants i Adolescents – Fundació Catalunya la Pedrera

El programa PAE dona suport en la realització de deures escolars i participar en les activitats lúdico-formatives d’estímul de la creativitat, gestió emocional, autonomia i iniciativa personal.

 

Café Caliu – Associació ALÈ

El projecte Cafè Caliu ofereix esmorzars solidaris per a persones amb risc d’exclusió social o que pateixen dificultats econòmiques. Facilitant que tinguin un esmorzar calent i a més a més.

 

 Acompanyament a la gent gran – Casa d’Empara

Acompanyaments puntuals a persones ingressades a la residència que no tenen familiars per poder sortir i fer activitats exteriors. També diverses activitats de lleure al centre de dia i la capella.

 

 Botiga Amiga – Formació i Treball

Més que una botiga de roba, establiments amb consciència ètica, social i mediambiental que donen una segona oportunitat a les persones en situació de vulnerabilitat a través de la reutilització de roba i calçat.

 

El Voluntariat de l’Experiència – Formació i Treball

El valor diferencial d’aquest voluntariat és la possibilitat d’oferir un suport als professionals i equips de treball per millorar la seva tasca. L’expertesa de les persones que comparteixen el coneixement adquirit al llarg de la seva carrera professional genera un salt qualitatiu en les activitats de les persones.

 

Aula Oberta – Formació i Treball

Acompanyament a les persones en la realització de currículum, recerca de feina per internet, preparació d’entrevistes i alfabetització.

 

Habitatge Social Compartit – Fundació Sant Antoni Abat

Disposa d’un habitatge d’ús temporal per a persones en procés de canvi de llibertat i també persones que acaben d’assolir-la i que, a causa de la manca d’arrelament social, requereixen de suport professional i emocional.

 

Acompanyament a persones ingressades a l’hospital – Fundació Sant Antoni Abat

Entre altres tasques, el voluntariat escolta, conversa i passeja amb la persona ingressada. Col·labora en el procés d’adaptació al centre i dona suport emocional i afectiu. Algunes tasques són la lectura conjunta, la distracció amb jocs recreatius, etc. També s’acompanya l’usuari en tràmits diversos, com ara la visita a metge especialistes, funerals, tràmits personals com el DNI i altres.

 

Fotografia, Gestió de Xarxes Socials i Comunicació – OXFAM Intermón

Dinamitzar i gestionar els perfils de les xarxes socials de l’Equip de Oxfam Intermón de Vilanova i la Geltrú (Facebook, Twitter i Instagram). Documentar mitjançant fotografies i vídeos les activitats de sensibilització del equip. Elaboració de textos comunicats i altres elements informatius i de difusió.

 

Botiga de Comerç Just – OXFAM Intermón

Vendre productes, col·laborar en la recepció i col·locació de mercaderia, oferint informació sobre els criteris bàsics i valors del comerç just. Col·laborar en una organització que lluita contra la pobresa i la injustícia.

 

Activitats esportives – Junts en Acció

Foment, desenvolupament i pràctica continuada d’activitats físiques, esportives, lúdiques i formatives, dirigides a les persones amb discapacitat, i/o amb necessitats especials, per a facilitar la seva inclusió social i millorar la seva qualitat de vida.

 

Oci inclusiu – Autisme amb Futur

L’Associació Autisme amb Futur,  té  un Projecte d’Oci Inclusiu i respir familiar. Activitats, tallers i sortides destinades  per a joves de 10 a 18 anys amb TEA, on treballen les habilitats socials, la presa decisions conjuntes i el treball en equip.

 

Oci Inclusiu del Garraf – Vilanova Actua

Promoure, fomentar i desenvolupar activitats en el temps d’oci i lleure pel col·lectiu de persones amb discapacitat mitjançant una línia de treball inclusiva i promotora de la integració social.

 

Administració i gestió – Garraf Coopera

Col·laborar en l’administració i gestió dels projectes de cooperació i sensibilització de l’entitat en la seva seu, sobre el medi ambient i l’economia social i per unes relacions socials més justes, equitatives i cooperatives.

 

Treball de recerca i arxivística – Garraf Coopera

Col·laborar en l’estudi de la toponímia del territori del Garraf i el Penedès amb els documents de Vicenç Carbonell i Virella, recollint i catalogant fitxes de noms de lloc, masies, castells, torres, fondals, torrents, sínies, molins, muntanyes i camins.

 

Treball de camp – Garraf Coopera

Recuperació i protecció de l’entorn natural local, neteja, rec, reconstrucció mur de pedra seca, reforestació i altres activitats de restauració del territori.

 

Sensibilització ambiental – Garraf Coopera

Formació i monitoratge d’activitats mediambientals, tallers educatius amb els objectius desenvolupament sostenible com a currículum per accions contra el canvi climàtic al municipi.

 

Suport estratègic | econòmic – AFAMMG

Desenvolupa programes per millorar el benestar de les persones relacionades amb la salut mental, de conscienciació social i de lluita contra l’estigma i auto estigma.

 

Hort socioterapèutic Masia Nova- AFAMMG

Desenvolupa programes per millorar el benestar de les persones relacionades amb la salut mental, de conscienciació social i de lluita contra l’estigma i auto estigma.

 

Voluntariat internacional – CC ONG  Ajuda al desenvolupament

Desenvolupa molts projectes relacionats amb l’àmbit de l’educació, sanitat o esport arreu del món on treballa, però els principals projectes de voluntariat són a: Mali, Senegal, Burkina Faso, Moçambic, Nepal i Perú entre d’altres.

 

Què és el Banc del Temps de Vilanova i la Geltrú?

És una xarxa de persones que intercanvien serveis, coneixements o habilitats i on la moneda de canvi és el temps en lloc dels diners. Cada participant disposa d’un llistat amb tots els serveis que s’ofereixen i d’un compte corrent de temps que augmenta o disminueix en funció de les hores que ofereix i demana.