Un cop que l’associació forma part dels Registres d’entitats de la Generalitat i del RME de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, cal que es doni compte als dos registres d’aquelles renovacions o canvis que es produeixin a l’entitat.
Els principals canvis que cal comunicar són:
  • Renovació parcial o total de la junta directiva
  • Modificació d’estatuts
  • Canvi de nom (modificació d’estatuts)
  • Canvi de domicili social
A la guia Associa’t trobareu els enllaços per accedir als diferents tràmits.