Via suport.fundesplai.org 

Justícia redueix les taxes d’alguns serveis prestats per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques a entitats i la Generalitat inscriurà els canvis de junta i les dissolucions d’entitats de forma gratuïta.

L’objectiu d’aquesta mesura és revertir en l’increment dels imports en el context de l’última crisi econòmica. Des de Suport Tercer Sector creiem que, davant la situació d’excepcionalitat actual, l’Administració hauria d’haver suprimit completament l’import de les taxes, de la mateixa manera que ja passa amb el registre d’entitats esportives, en les quals no hi ha taxes.

Les modificacions dels imports es van aprovar el passat dijous 30 d’abril, a través de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 

REVISIÓ DE COMPTES ANUALS

S’ha rebaixat el cost de la taxa per a la revisió dels comptes anuals de les fundacions, passant de 109,20 € a 77 €.

MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DE FUNDACIONS

També s’han rebaixat altres taxes, com la modificació d’estatuts, que passa de 98,30 € a 50 €, la modificació de patronats, de 54,60 € a 28 € i l’emissió de certificats sobre dades registrals, de 21,85 € a 11 €.

Respecte la taxa de modificació d’estatuts de les associacions i federacions no ha sigut modificada, mantenint-se en 32,80 €.

GRATUÏT: CANVIS DE JUNTES DIRECTIVES I EXTINCIÓ DE FUNDACIONS

D’altra banda, la Generalitat ha suprimit la taxa per als més de 8.000 canvis anuals a les juntes directives de les associacions. Aquestes gestions comportaven l’abonament de 21,85 €, però a partir d’ara, la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques facilita l’actualització de les dades de forma gratuïta. Aquest tràmit és un dels procediments imprescindibles per accedir a qualsevol subvenció. A més, la taxa d’extinció de les fundacions, que tenia un cost de 163,80 €, sent una de les més elevades, ara també passa a ser gratuïta.

Es poden consultar totes les taxes actualitzades a l’article 44 de la Llei 5/2020 “Modificació de les taxes pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques”.

La Generalitat rebaixa les taxes per a associacions i fundacions