L’associació de veïns de la Geltrú organitza, el proper 10 d’agost, la 1a BAIXADA DE TRASTOS BOJOS en el marc de la Festa Major de la Geltrú.

Característiques i fabricació de l’andròmina:

 • Haurà ser de fabricació pròpia. En la seva fabricació queda exclosa la utilització

de xassís d’automòbil, ciclomotors, bicicletes, patinets, carretons de supermercat…

 • Propulsió generada per la gravetat o per propulsió
 • Queda totalment prohibit qualsevol tipus de propulsió mecànica com ara
 • Els vehicles hauran de tenir un mínim de tres rodes, sistema de direcció i
 • No poden sobresortir elements perillosos que puguin perjudicar els espectadors i/o els mateixos participants.
 • Les dimensions del vehicle han de permetre el seva correcta baixada i
 • S’ha de reservar un espai per a la col·locació del dorsal de
 • Cada vehicle tindrà un nom i en cap cas ha de ser ofensiu. En aquest sentit

l’organització es reserva el dret a no acceptar-lo.

 • Les andròmines seran revisades per l’organització abans de sortir i si no compleixen els requisits seran retirades de la participació Pilots i equip:
 • El vehicles seran pilotats per mínim una persona i un màxim de
 • Per seguretat tots els participants de la baixada amb els vehicles hauran de portar casc homologat (de moto, bicicleta, escalada, skate, esquí,…).
 • Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats del tutor legal i amb l’autorització del mateix tutor. I els participants majors de 12 anys i menors de 18 anys hauran de dur una autorització expressa del seu tutor-a
 • Els pilots obeiran les indicacions de l’organització.

Cal inscripció prèvia

Full inscripcio andromines FM2019

Programa d’actes de la Festa Major:

https://www.vilanova.cat/agenda/detall?id=26019

 

 

 

 

Baixada d’andròmines de la Geltrú