Notícia publicada a xarxanet.org

 

Fan referència a les ajudes de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de les polítiques socials.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials. En concret, es fa referència als programes d’activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d’enfortiment de promoció i reconeixement del Poble Gitano.

El passat mes de gener, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) presentava el catàleg referent a aquestes subvencions on es van exposar les 6 les accions subvencionables incloses en la línia F. En l’esforç de seguir facilitant els tràmits a entitats i associacions, des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària s’han elaborat 6 guies de suport que exposen, de manera senzilla, alguns dels punts més importants de les bases reguladores.

No obstant això, de de la DGACC s’informa que aquestes guies tenen únicament la funció d’orientar a qui sol·liciti l’ajut. Les bases reguladores d’aquesta convocatòria regiran a tots els efectes l’atorgament de les subvencions.

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l’acompanyen, finalitza el dia 25 d’abril de 2017.

Bases i convocatòria.

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre la convocatòria de subvencions per a entitats 2017